Ръст на промишлените поръчки в Германия през август