Голяма лъжа е май свободата, брате! – казва Гичо, горе на възвишението