10% от парите за интеграция на бежанците ще са от българския бюджет