Благоевградската "Хидроенергийна компания" купи хотел "Катарино"