Мария Стоянова: Без „черен пиар“ и компроматни войни през кампанията