EasyJet с първи спад на печалбата от 2009 година насам