Предстои провеждането на превантивно-информационна кампания против трафика на хора