От презрял до зелен има разлика: Знаете ли кой банан да изберете?