Съсипия на златни имоти в Благоевград! Продават спортното игрище и разрушени сграда на бивша фирма на Н. Галчев в "Ловен дом" - Благоевград