Вирус от името на НАП се разпространява чрез електронната поща