Терористичната заплаха, надвиснала над Белгия, се усеща силно