Доставката на нови двигатели за изтребителите забуксува