Сривът на паунда показва горчивата реалност за британците