Производители на петрол се събират на неформална среща в Истанбул