Добрев: Новият Закон за концесиите дава гаранции за публичност