Lenovo иска да поеме контрол на бизнеса на Fujitsu с компютри