Парламентът без кворум, втори опит след половин час