The Daily Express: ЕС нарежда на британската преса да не разкрива кога терористите са мюсюлмани