Десет века над безразличието и забравата. Цар Самуил