Дали не трябваше от самото начало да играем с Румяна Желева за ООН?