Чорап в тигана ме е спасявал повече от веднъж! Отлично действа при болки в ухото, също и при деца