Комисията за защита на личните данни: Злоупотребите ще бъдат санкционирани