След смъртта си човек попада в паралелно пространство, от което може да се върне