180 деца са се включили в математическото състезание "Мисля, следователно съществувам"