Волейболната лига се бори за увеличаване на бюджета с 30%