В Южно-Украинската АЕЦ се изгражда система за контрол на изхвърлянията на тритий и въглерод-14