До 2040 година количеството електроенергия произведена от АЕЦ по света ще скочи със 75%.