Отмяната на споразумението със САЩ за оръжейния плутоний е от полза за РФ – експертно мнение