Получилият огромно признание национал: Това само ме мотивира и амбицира