Бокова с повече гласове от Георгиева на предварителното гласуване за ООН