Увеличава се интереса на енергийните дружества към бъдещата газова връзка между България и Гърция