20,3 млн. лева инвестиции в логистичен център и обработка на данни