Ще се търсят възможности за коледни добавки за пенсионерите