Новата пленарна зала има избран строител с цена 22 млн. лв.