Борислава Танева представя живота и творчеството на Артур Лурие