Прокурорите се сетиха за Ситнилски, ще изберат негов заместник през януари