Общината в Русе напълно изостави Парка на младежта