Благотворителна инициатива подпомага абитуриенти-сираци в България