Увеличен е размерът на de minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г.