Гърция отбелязва ръст на мигрантите, прекосяващи границата