Ако изречете тези думи в живота ви ще се случат прекрасни неща