Добрата комуникация буквално синхронизира мозъчната дейност на двама души