Лукарски: Единството на РБ е много по-важно от виждането на СДС