Кметове и експерти от Молдова се запознаха с управлението на отпадъците в община В. Търново