Във Велико Търново вече работи общностен център за деца и родители