Ръст на новите работни места в частния сектор на САЩ през септември