Прекратена е поръчката за двигатели за МиГ 29, министерството преминава към пряко договаряне