Лекари категорични: Разнасянето на амбулаторни листове в училище не е разумно