Липсата на данни от Мусала нямало "значително да влоши " прогнозите за времето