В район „Централен“ започна изграждането на паркинг с повече от 80 места